ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


ECTI-CARD 2010 , 2nd Conference on Application Research and Development

ข่าววันที่ 08/03/2010

 

       งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2010 จัดโดยคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฝังตัว หรือระบบสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งาน หรือหน่วยงานที่จะนำงานที่ ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอด หรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บทความที่ได้รับคัดเลือก จะถูกตีพิมพ์ใน Proceeding of ECTI-CARD 2010 การคัดเลือกจะพิจารณาจากคุณภาพความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ และการนำไปใช้งานจริงของงานที่นำเสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ http://www.ecticard2010.org/


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: