ECTI Association

Menu

Username
PasswordFree Counter


สมาคมวิชาการอีซีทีไอ (ECTI) เผยแพร่ฟรีหนังสือไอทีควอนตัม

ข่าววันที่ 16/03/2015

 
 
สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ (ECTI) เชิญชวนใช้งานหนังสือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ไอทีควอนตัม (1)
 
จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านกลศาสตร์ควอนตัม เมื่อประยุกต์กับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีแล้วจะได้มาซึ่งระบบใหม่ที่มีขนาดเล็กลง เร็วขึ้น ตอบสนองความต้องการได้มากขึ้น เกี่ยวโยงกับอุปกรณ์ การสื่อสารข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเกิดเป็นวิทยาการสาขาใหม่ "สารสนเทศเชิงควอนตัม" ที่มีศักยภาพสูงขึ้นมากด้วยนั้น หลายประเทศจึงได้ผลักดันเป็นโครงการระดับชาติ เนื่องจากประจักษ์แล้วว่าจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต แม้การสื่อสารความรู้ความเข้าใจสู่ภาคสาธารณะจะคงมีอุปสรรคมากมาโดยตลอด
 
สำหรับประเทศไทยเองยังคงตามหลังความก้าวหน้าของโลกห่างไกลมาก สมาคมฯจึงจัดทำโครงการวิทยาทานฐานความรู้สู่สังคมเพื่อร่วมปูพื้นฐานความรู้ โดยกองบรรณาธิการโครงการจัดการความรู้โทรคมนาคมได้จัดทำหนังสือดังกล่าวในรูปแบบที่ง่าย เพื่อให้บุคคลทั่วไปที่แม้ไม่มีพื้นด้านวิทยาศาสตร์ ก็สามารถเริ่มทำความเข้าใจไอทีสาขาใหม่ได้สะดวก
 
ในหนังสือไอทีควอนตัมนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน (ราชบัณฑิต) ได้ให้เกียรติเกริ่นนำไว้ด้านในด้วย เช่น ผู้เขียนได้พยายามจุดประกายให้สังคมไทยทั้งประชาชนและนักศึกษาได้รับรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ควอนตัม) และสารสนเทศตั้งแต่ระดับผิวเผินจนถึงระดับลึก โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ให้อ่านสนุก ดังนั้น คนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน ... และเชื่อว่าผู้อ่านทุกคนเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบก็จะได้สัมผัสสมบัติทวิภาพของหนังสือ คือได้ทั้งความรู้และความสนุก
 
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนใช้งานฟรีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ได้ที่ ebooks.in.th/ebook/30570/ รวมทั้งรับฟังความเห็นเพื่อพัฒนางานชิ้นต่อ ๆ ไปของไอทีสาขาใหม่เชิงควอนตัมนี้ด้วย
 
 
(กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงควอนตัมไทย Q-Thai Quantum Information Forum:
Q-Thai.org)

 


ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: