ECTI Association

Report from ECTI-CON 2011

 

การประชุม ECTI-CON 2011 จัดขึ้นที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นการจัดครั้งที่ 8
 ECTI-CON เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมวิชาการ ECTI เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการนี้เริ่มต้นจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ที่โรงแรมอามารีพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และครั้งล่าสุดที่ผ่านมา จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2553
 ECTI-CON ปีนี้จัดขึ้นโดยการนำของ ดร. บุญยิ่ง เจริญ และ ดร.  นวภัค เอื้ออนันต์  โดยการเริ่มต้นจากงานเลี้ยงต้อนรับในค่ำวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2554 และทำพิธีเปิดโดยประธานจัดงานและนายกสมาคม ECTI (ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ์) ในช่วงเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ตามด้วยการบรรยายพิเศษดังต่อไปนี้
1) “Graphene-based Nanosensors” by Dr.Adisorn Tuantranont, Nanoelectronics and MEMS Laboratory, National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC
2) “Directional channel sounding techniques for advanced wireless communications” by Professor Dr.Jun-ichi Takada, Department of International Development Engineering, Tokyo Institute of Technology  
3) “Current Video Coding Standards: H.264/AVC, Dirac, AVS China and  VC-1”, by Professor Dr.K.R.Rao, Department of Electrical Engineering, University of Texas at Arlington
ในการประชุม ECTI-CON ในปีนี้ มีบทความส่งเข้ามารับการพิจารณา 507 บทความ ในจำนวนนี้ ได้รับการตอบรับให้รายงานในที่ประชุมจำนวน 305 บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความร้อยละ 60.16 และมีทความจำนวน 263 บทความที่อยู่ใน proceeding ของการประชุมวิชาการ  โดยที่ทางผู้จัดขอขอบคุณผู้ตรวจบทความ 265 คนทุกท่านที่ได้ช่วยตรวจและให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนบทความ

บทความดังกล่าวมาจาก 24 ประเทศ ได้แก่  บังคลาเทศ (6) บรูไน (1) จีน (3) อียิปต์ ​(2)  เยอรมัน (3)   อินเดีย (25)  อินโดนีเชีย (1) อิหร่าน (39) ) ญี่ปุ่น (12)  เกาหลี (5) ลาว (1) มาเลเซีย (9) เมียนมาร์  (20) นิวซีแลนด์ (2) นอร์เวย์ (1) ปากีสถาน (3) ซาอุดีอาระเบีย (1) สวีเดน (1)  ไต้หวัน (4) ไทย (410)  ตุรกี (2) อังกฤษ (1) สหรัฐอเมริกา (1) และเวียดนาม 4
บทความที่เป็น Best papers มีดังนี้

Area 1: Circuits and Systems
1044 Electrochemical Cholesterol Sensing System with
Electropolymerized Carbon Nanotube Electrode
Name : Dr. Anurat Wisitsoraat et al.
Affiliation : NECTEC

Area 2: Computers and Information Technology:
1526  Upper Bounds for the Convergence Rate of a Randomized Local Search in a Load-balancing Game with Variable-capacity Resources
Name:  Dr. Pattarawit Polpinit et al.
Affiliation:  Khon Kaen University

Area 3: Communication Systems
ID 1077: The Fuzzy Path Selection for OLSR Routing Protocol on MANET(Based on IPV 6 Over IEEE 802.15.4)
Name: Mr. Ukrit Arom-oon
Affiliation: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Area 4: Controls
1350 Quadratic Stabilization of a bicycle with gyroscopic stabilization
Name: Mr. Sompol Suntharasantic et al.
Affiliation: Chulalongkorn University

Area 5: Electrical Power Systems:
1010 Diagnostic of Circuit Breaker Interrupter by Means of a Frequency Response Analysis
Name: Mr. Montri Srisupha
Affiliation: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

Area 6: Signal Processing
1319   Automatic Speech Recognition of Thai Person Names from Dynamic Name Lists
Name: Mr. Atiwong Suchato
Affiliation: Chulalongkorn University


การประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON มีกำหนดจัดขึ้นในปี 2555 โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งจะจัดที่หัวหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา สายแก้ว
ECTI-CON 2011 Publication Chair and Information System Chair
ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ
ECTI-CON 2011 General Secretrayบรรยากาศการลงทะเบียน
 

บรรยากาศการลงทะเบียน

Welcome Party


Welcome Partyนายกสมาคม ECTI กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดงาน
 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในพิธีเปิดงาน


รองประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานแก่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มาเปิดงาน


รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวเปิดงาน


กรรมการจัดงานและ keynote speakers ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน


ดร. อดิสร เตือนตรานนท์  keynote speaker กล่าวบรรยาย


Prof. Dr. Jun-ichi Takada Keynote speaker กล่าวบรรยาย


Prof. Dr. K. R. Rao eynote speaker รับของที่ระลึก


ผู้นำเสนอบทความที่เป็นคนไทย


ผู้นำเสนอบทความที่เป็นชาวต่างชาติ


ผู้เข้ารับฟังการนำเสนอในการประชุม


ผู้เข้ารับฟังการนำเสนอในการประชุม
 
การแสดงฟ้อนรำใน  Banquet Party
 

การแสดงของวงดนตรพื้นบ้านของอีสานใน Banquet Party


การร่วมรำวงของทั้งนักแสดงและกรรมการ ECTI และแขก VIP
 

การฉลองความสำเร็จของผู้ที่ริเริ่มและร่วมงาน ECTI-CON นับนานหลายปี


รศ. ดร.โกสินทร์ กล่าวแนะนำความสำเร็จของผู้ร่วมงานกิตติมศักดิ์ของ ECTI-CON


ผศ. ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ กล่าวแนะนำประวัติของ ECTI-CON
 
ดร. เกียรติศักดิ์ ประกาศผลรางวัล Best Paper
 

ผู้ได้รับรางวัล Best Paper Award ถ่ายรูปร่วมกับกรรมการ ECTI-CONเจ้าภาพกรรมการจัดงาน ECTI-CON 12 ส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพจัดงาน ECTI-CON 2012

 

 

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: