ECTI Association

รายงานจาก ECTI-CON 2007

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ECTI-CON เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดขึ้นโดยสมาคม ECTI เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นการประชุมวิชาการภาษาอังกฤษ ที่โรงแรมอามารีพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เนื่องจากหลังจากจัดการประชุมครั้งแรกแล้ว มีความต้องการจากผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการจัดงานส่วนใหญ่ให้การประชุม วิชาการนี้เป็นนานาชาติมากกว่าการประชุมวิชาการภาษาอังกฤษ กรรมการจัดงานมีมติให้เปลี่ยนสถานะของงานเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ดังนั้นการประชุมวิชาการนี้จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประชุมวิชการนานาชาติใน ครั้งที่ 2 ที่โรงแรมเอเซียพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังจากนั้นครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่โรงแรมอุบลบุรี จ.อุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2550 นี้เป็นปีที่ 4 สมาคม ECTI จัดการประชุมวิชาการนานาชาตินี้ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 นับเป็นการจัดงานประชุมดังกล่าวนี้ครั้งแรกในภาคเหนือของประเทศไทย

การประชุม ECTI-CON 2007 นี้ เริ่มต้นจากงานเลี้ยงต้อนรับในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 18:00-21:00 น. ที่โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย มีเข้าร่วมงานเลี้ยงนี้ราว 200 คน บรรยายกาศในงานเป็นการเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทล ทำให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถคุยทักทายกันได้อย่างกว้างขวางและสนุกสนานกับ อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่มได้อย่างสะดวก (รูปที่ 1) งานประชุมย้ายสถานที่จัดงานมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (รูปที่ 2 และ 3) โดยเริ่มจากคำกล่าวเปิดงานของ ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร (รูปที่ 4) (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ประธานจัดงานและนายกสมาคม ECTI แล้วตามด้วยการบรรยายพิเศษของ ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตะพงศ์ (ผู้อำนวยการ NECTEC) ในหัวข้อเรื่อง "Where Thailand should go for ECTI Research in the next Decade: NECTEC" (รูปที่ 5) และ Prof. Dr. Akira Taguchi (Musashi Institute of Technology, Tokyo, Japan) ในหัวข้อเรื่อง "Restoration of the Lost Information by Sampling and Quantization" (รูปที่ 6 และ 7)

การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 10 ห้อง ดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยแบบขนานกัน โดยเริ่มหลังการบรรยายพิเศษในช่วงเช้าของวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึง 15:30 น. หลังจากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษของ Prof. Shuzhi Sam Ge (National University of Singapore) ราว 30 นาที ในหัวข้อเรื่อง "Social Robotics: Integrating Advances in Engineering and Computer Science" หลังจากการบรรยายพิเศษ เป็นการเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม ณ.ลานริมสระน้ำ ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานราว 300 คน มีการแสดงฟ้อนรำพื้นเมืองและการแสดงสิงโต นอกจากนั้นยังมีการประกาศและมอบรางวัลบทความยอดเยี่ยมซึ่งได้แก่

  • "Prosody-based naturalness improvement in Thai unit-selection speech synthesis" by A. Rugchatjaroen, A. Thangthai, S. Saychum, N. Thatphithakkul, and C. Wuthiwiwatchai
  • "On-line signature verification based on time-frequency characteristics of barycenter trajectory" by P. Thumwarin, N. Suthithummathat, and T. Matsuura
  • "Compact microstrip two-layer dual-band bandpass filter using aperture-coupled SIR-hairpin resonators" by S. Promprathom, J. Jantree, S. Chaimool, and P. Akkaraekthalin
  • Starting jerk reduction for switched reluctance motors using initial rotor position estimation" by P. Jitkreeyarn, K. Tungpimolrut, and P. Nakmahachalasint

สรุปการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2007 ครั้งนี้มีบทความปรกติที่ส่งเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 400 บทความและ 20 บทความสำหรับเซชชั่นพิเศษ ในจำนวนนี้กรรมการวิชาการได้พิจารณาและรับ 318 บทความคิดเป็นอัตราการรับบทความร้อยละ 79 บทความทั้งหมดให้นำเสนอในที่ประชุมแบบรายงานปากเปล่าเท่านั้น บทความดังกล่าวประกอบด้วยผู้แต่งจาก 12 ประเทศ และการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ในวันที่ 14-17 พฤษภาคม ที่จังหวัดกระบี่


รูปที่ 1 บนเวทีของงานเลี้ยงต้อนรับในวันแรกรูปที่ 2 บรรยากาศการลงทะเบียนรูปที่ 3 กรรมการจัดงาน ผู้บรรยายพิเศษ และแขกผู้มีเกียรติรูปที่ 4 ศาสตราจาย์ ดร.วัลลพ สุระกำพลธร ประธานจัดงานกล่าวเปิดงานรูปที่ 5 ดร.พันศักดิ์ ศิริรัชตะพงศ์ ผู้บรรยายพิเศษคนแรกรูปที่ 6 ศาสตราจารย์ ดร.อะกิระ ทะงุจิ ผู้บรรยายพิเศษคนที่สองรูปที่ 7 บรรยาการของผู้ร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษ

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: