ECTI Association

สารจากนายกสมาคม ECTI

 สวัสดีครับ

ต้องขออภัยผู้อ่านที่เขียนสาส์นฉบับนี้ล่าช้าเนื่องจากในไตรมาศนี้เราทั้งหลายประสบมหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ หลายมหาวิทยาลัยและสถาบันที่เป็นเครือข่ายของสมาคมฯได้รับความเสียหายอย่างหนัก รวมทั้งสำนักงานของสมาคมฯที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่บางกระดีก็ต้องปิดเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือน ธนาคารโลกประเมินว่าสร้างความเสียหายมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท นับเป็นอันดับที่สี่รองจากซึนามิที่ญี่ปุ่นในปีนี้ แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบในปี 1995 และพายุเฮอริเคนกาตรินาในปี 2005 มหาอุทกภัยครั้งนี้มีคนได้รับผลกระทบกว่า 12 ล้านคน เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผมได้ไปร่วมประชุมวิชาการ 2011 International Symposium on Antennas and Propagation ที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2009 ในการประชุมดังกล่าวมีการพูดถึงน้ำท่วมประเทศไทยเป็นวาระสำคัญและมีการเสนอแนะให้มีการวิจัยด้านการตรวจวัดและเตือนภัยน้ำท่วมซึ่งเราก็ควรให้ความสำคัญเพราะเป็นโจทย์ของประเทศและของโลก นอกจากนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้พบกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Remote Sensing จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งท่านได้ให้ความเห็นว่าอุทกภัยแบบที่เราประสบนี้จะยิ่งมีจำนวนและความรุนแรงมากขึ้นๆ เราทั้งหลายในฐานะนักวิชาการด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจช่วยชาติได้ไม่มากก็น้อยหากเริ่มลงมือค้นคว้าวิจัยกันอย่างจริงจัง
 
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้สมาคมฯได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 2011 International Symposium on Signal Processing and Communication Systems จัดขึ้นที่เชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมศักดิ์ ชุมช่วยและทีมงานที่ทุ่มเทจัดงานจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี
 
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยขับเคลื่อนสมาคม ECTI ตลอดวาระสองปีของคณะกรรมการชุดนี้ และขอฝากสมาคม ECTI ไว้กับกรรมการชุดต่อไปที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบรรดาลให้ทุกท่านได้ผ่านพ้นความทุกข์ยากไปด้วยดีและประสบแต่สิ่งดีๆในปี 2555
 
ขอบคุณและสวัสดีครับ
 
โมไนย ไกรฤกษ์
 
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: