ECTI Association

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีสมาชิก ECTI และผู้อ่านทุกท่านครับ

ECTI e-magazine ฉบับส่งท้ายปี 2551 นี้ เราได้รับความอนุเคราะห์บทความจาก ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับรายงานกิจกรรมในการประชุมวิชาการ APMC 2007, EECON-31, ISCIT 2008 และ NCSEC 2008

กระผมขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์บทความและรายงานประชุมวิชาการทุกท่าน และหวังว่า ECTI e-magazine ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ECTI และผู้อ่านทุกท่านครับ

กิตติ์ เธียรธโนปจัย
บรรณาธิการ

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: