ECTI Association

Report from ISPACS 2008

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ISPACS (International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่มีการจัดประชุมทุกปีมาเป็นเวลา 17 ปีโดยเวียนกันจัดในประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก อาทิเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน ฮ่องกง จีน เกาหลี มาเลเชีย ไทย เป็นต้น ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้ครั้งหนึ่งที่เกาะภูเก็ตในปี พ.ศ.2542 ISPACS ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 18 ของการจัดงานและเป็นครั้งที่ 2 ที่มาจัดที่ประเทศไทย โดยสมาคม ECTI เป็นเจ้าภาพและจัดขึ้นที่โรงแรม Swissotel Le Concorde บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การประชุม ISPACS 2008 นี้เดิมมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8-11 ธันวาคม พ.ศ.2551 แต่เนื่องจากมีเหตุการณ์ทางการเมืองและมีการปิดสนามบินในช่วงก่อนการประชุม ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมมาในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ วันที่เลื่อนมานี้เป็นผลการลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่

ใน ISPACS 2008 นี้มีนักวิจัยร่วมส่งบทความวิจัยเข้ารับการพิจารณาทั้งสิ้น 198 บทความ ได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการ 152 บทความ คิดเป็นอัตราการรับบทความร้อยละ 76.77 บทความดังกล่าวส่งมาจากประเทศต่าง ๆ (สังกัดของผู้แต่งคนแรก) 25 ประเทศ ดังนี้ ไทย (64) ญี่ปุ่น (51) ไต้หวัน (22) มาเลเชีย (13) เกาหลี (10) เมียนมาร์ (7) อินเดีย (5) อิหร่าน (5) นอร์เวย์ (2) สิงคโปร์ (2) สหราชอาณาจักร (2) เยอรมัน (2) แองโกลา (1) เดนมาร์ค (1) ฟินแลนด์ (1) ฮ่องกง (1) อินโดนีเซีย (1) อิตาลี (1) คูเวต (1) เม็กซิโก (1) นิวซีแลนด์ (1) ปากีสถาน (1) โปแลนด์ (1) แอฟริกาใต้ (1) และสหรัฐอเมริกา (1)

บทความที่ได้รับการพิจาณาให้รายงานผลในการประชุมมาจาก 20 ประเทศดังต่อไปนี้ ญี่ปุ่น (50) ไทย (42) ไต้หวัน (19) มาเลเชีย (8) เกาหลี (6) อินเดีย (4) อิหร่าน (4) เมียนม่าร์ (4) เยอรมัน (2) นอร์เวย์ (2) สิงคโปร์ (2) แองโกลา (1) ฟินแลนด์ (1) ฮ่องกง (1) อิตาลี (1) เม็กซิโก (1) นิวซีแลนด์ (1) อาฟริกาใต้ (1) สหราชอาณาจักร (1) และสหรัฐอเมริกา (1)

การประชุมเริ่มต้นด้วยงานเลี้ยงต้อนรับในหัวค่ำของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 ณ ริมสระว่ายน้ำของโรงแรม พิธีการเปิดการประชุมจัดขึ้นในเช้าของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 โดยคำกล่าวเปิดของ Prof.Yoshikazu Miyanaga (Hokkaido University) และศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สุระกำพลธร (สจล) ซึ่งเป็นประธานจัดงานกิตติมศักดิ์ และตามด้วยการบรรยายพิเศษ 2 คน แล้วจึงเป็นการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยใน 5 ห้องเพื่อให้นักวิจัยได้มีการรายงานผลการวิจัยและอภิปราย และมีงานเลี้ยงรับรองในหัวค่ำของวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษและตามด้วยการประชุมกลุ่มย่อย โดยหัวข้อการบรรยายพิเศษมีดังนี้


9 กุมภาพันธ์ 2552

  1. Prof. K. J. Lay Liu, University of Maryland, College Park, USA "Genomic/Proteomic Signal Processing for Cancer Classification and Prediction"
  2. Dr.Akihiko Sugiyama, NEC, Japan "The Auditory System in as Personal Robot, PaPeRo"

10 กุมภาพันธ์ 2552

  1. Prof. Masaaki Ikehara, Keio University, Japan "Recent Topics in Image Coding"
  2. Prof. Monai Krairiksh, KMITL, Thailand "Microwave Applications in Agricultural Products"

การประชุม ISPACS 2009 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการครั้งต่อไป มีกำหนดจัดขึ้นที่เมือง Kanazawa ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม พ.ศ.2552

 


รูปที่ 1 ประธานจัดงานกล่าวต้อนรับ

รูปที่ 2 สนทนาในงานเลี้ยงต้อนรับ

รูปที่ 3 ประธานจัดงานกับประธานอำนวยการ

รูปที่ 4 คณะกรรมการและผู้บรรยาย

รูปที่ 5 ผู้ร่วมพิธีเปิดงาน

รูปที่ 6 Dr.Akihiko Sugiyama ผู้บรรยาย

รูปที่ 7 พิธีกรในงานเลี้ยงรับรอง

รูปที่ 8 การแสดงในงานเลี้ยงรับรอง

รูปที่ 9 จบการแสดง
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: