ECTI Association

Special Article - สารจากอดีตนายกสมาคม ECTI

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกและผู้อ่านทุกท่าน

การออกนิตยสารฉบับนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีของสมาคมฯ. ในฐานะเป็นนายกสมาคมคนแรก ผมขอต้อนรับท่านผู้อ่านทุนท่าน ทั้งที่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วและที่ยังมิได้เป็นสมาชิก

สมาคม ECTI ได้จดทะเบียนเมื่อเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๔๕. เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ ผมขอเล่าความเป็นมาของสมาคมให้ท่านได้ทราบ ก่อนที่ความจำจะเสื่อม เพื่ออาจจะใช้อ้างอิงต่อไป.

เมื่อปี พศ. ๒๕๔๐ ที่งาน EECON-20 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Sol Twin Towers ในกรุงเทพโดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ผมได้รับทราบจาก ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ว่าจะมีการจัดตั้งสมาคมวิศวกรรมไฟฟ้ากัน ผมมีความรู้สึกดีใจมาก เพราะจะได้ช่วยกันผลักดันวิชาการในสาขาวิชานี้ให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อจะได้เป็นแรงอีกแรงหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าต่อๆไป.

เวลาล่วงเลยผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว (ดั่งภาพยนตร์จีน – ผมพึ่งรู้ลึกซึ้งถึงคุณค่าของเวลา เพราะมันผ่านไปรวดเร็วจริงๆ คงเป็นเพราะอายุกระมัง) จนกระทั่งปี ๒๕๔๔ ก็ยังไม่มีข่าวคราวของการจัดตั้งสมาคม. ในขณะนั้นผมได้มีโอกาสทำงานวิจัยกับเพื่อนอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ๕-๖ แห่ง ซึ่งมีการพบปะกันบ่อย อยู่มาวันหนึ่งการสนทนาก็ได้พาไปสู่เรื่องของสมาคม จึงได้มีการสอบถามหาข้อมูล โดยที่ ศ.ดร.วัลลภ สุรกำพลธร และอาจารย์อีกสองสามท่านซึ่งรวมผมด้วย ได้เรียนถาม ศ.ดร. สมศักดิ์ และผู้อื่น ก็ได้ทราบว่ายังไม่ได้ดำเนินการต่อในการจัดตั้งสมาคมแต่อย่างใด. กลุ่มนักวิจัยดังกล่าวจึงคิดว่า ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเราน่าจะช่วยกันเริ่มจะดีไหม จึงได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้เริ่มก่อตั้งสมาคม รวม ๒๖ คน. เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๔๔ (จำวันกับเดือนที่ถูกต้องไม่ได้แล้วครับ และไม่มีเอกสารที่แสดงวันยื่นเรื่อง) ผมก็ได้นำเรื่องไปยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมต่อที่ว่าการอำเภอคลองหลวง (ปทุมธานี) ซึ่งต้องส่งเรื่องถึงจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติตามลำดับ. หลังจากนั้นก็ร้องเพลงรอ (โดยได้สอบถามเป็นระยะๆ ซึ่งปรากฏว่าเรื่องไปติดอยู่บนโต๊ะของเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโดยที่ท่านนั้น เข้าใจผิดว่าได้ส่งเรื่องต่อไปแล้ว) เวลาผ่านไปหลายเดือน (เกือบปี) คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ และนายทะเบียนจังหวัดปทุมธานีได้ออกใบสำคัญการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕. เพื่อความสะดวก เหล่าสมาชิกก่อตั้งได้ตกลงกันว่าจะใช้ที่อยู่ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ รินธร (SIIT) เป็นที่ตั้งสมาคมเป็นการชั่วคราว ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค)แล้ว ด้วยความเอื้อเฟื้อจากเนคเทคโดยไม่คิดค่าเช่าใดๆ

ผมขอเล่าถึงชื่อของสมาคมสักเล็กน้อย ในช่วงแรกเพื่อนๆนักวิจัยหลายคนได้ช่วยกันตั้งชื่อซึ่งได้ข้อสรุปว่าควรจะ ครอบคลุมสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับ IEEE กล่าวคือ ควรมีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งมีทั้งไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อสาร และสาขาสารสนเทศ เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Electrical Engineering, Electronics, Computer, Communications, and Information Technology หากใช้ตัวย่อก็จะเป็น EECCIT จึงมานั่งคิดกันว่าจะอ่านว่าอย่างไรดี อาจจะอ่านว่า อี๊กซิท ซึ่งก็ออกเสียงยากนิดหนึ่ง หรือจะอ่านว่า อีอีซีซีไอที ก็รู้สึกว่ายาวไปหน่อย. เมื่อผมได้มีโอกาสคุยกับ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล และ ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการของเนคเทค ตามลำดับในขณะนั้น ดร. ทวีศักดิ์ เสนอว่าทำไมไม่ใช้ชื่อย่อว่า ECTI (Electronics, Computer, Telecommunications, and Information) ซึ่งเป็นสาขาที่เนคเทคเน้น และเริ่มเป็นที่รู้จักและติดปากของคนมากขึ้น อีกทั้งเนคเทคก็ไม่ได้สงวนตัวย่อนี้แต่อย่างใด. ผมจึงได้ปรึกษากับผู้ร่วมบุกเบิกหลายคน ก็ตกลงว่าเราจะใช้ตัวย่อ ECTI โดยที่ตัวย่อ E ให้แทนทั้ง Electrical Engineering และ Electronics ส่วนสาขาสื่อสารก็เปลี่ยนเป็น สาขาโทรคมนาคม ชื่อสมาคมจึงเป็น สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Association) โดยเรียกย่อๆว่า ECTI Association (อ่านว่า อีซีทีไอ association). ชื่อของสมาคมจึงมีความเป็นมาอย่างนี้แหละครับ.

กิจกรรมที่สมาคมจะจัดให้มีขึ้นนั้น เราตั้งใจว่าจะพยายามให้คล้ายกับ IEEE หรือ IEICE (ของประเทศญี่ปุ่น). กิจกรรมหลักๆจะมี การออกวารสารวิชาการซึ่งมีสองฉบับ คือ ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics and Communications (ECTI-EEC) และ ECTI Transactions on Computers and Information Technology (ECTI-CIT) โดยตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความ review เป็นภาษาอังกฤษ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ การอบรมทางวิชาการ และการจัดบรรยายพิเศษ เป็นต้น. นอกจากนี้ได้คุยกันตั้งแต่ต้นว่าจะออกนิตยสาร(เป็น hard copy หรือ email รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง) ที่มีเรื่องเบาสมองหน่อยและเป็นการส่งข่าวสารถึงสมาชิกด้วย โดยได้ทาบทามผู้ที่จะเป็นตัวหลัก (ทำนองบรรณาธิการ) ไว้ ซึ่งผ่านไปแล้วสองสามท่าน ก็ปรากฏว่างานหลวงงานหลักแต่ละท่านมีมากมายก่ายกอง จึงไม่ได้เข็นออกมาสักที จนกระทั่งวันนี้ ได้แรงของ อาจารย์กิตติ์นิตยสารจึงได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมฯ และเป็นกำลังใจตลอดมา และขอบคุณทุกท่านที่ได้มาช่วยกันทำงานกัน. ขณะนี้สมาคมฯได้เข้าที่เข้าทางแล้ว แต่อาจนับว่ายังอยู่ชั้นประถม จึงต้องช่วยกันประคับประคองให้แข็งแรงและเติบโตสร้างประโยชน์แก่ประเทศต่อไป

สวัสดีครับ

สวัสดิ์ ตันตระรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12121
sawasd@siit.tu.ac.th


 

รายชื่อผู้ร่วมกันยื่นขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯ

 1. นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์
 2. นายวีระพันธุ์ มุสิกสาร
 3. นายโมไนย ไกรฤกษ์

รายชื่อผู้ร่วมลงนามริเริ่มการจัดตั้งสมาคมฯ

 1. นายกอบชัย เดชหาญ
 2. นายโกสินทร์ จำนงไทย
 3. นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์
 4. นายชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
 5. นายบรรลือ ศรีสุชินวงศ์
 6. นายบัณฑิต ทิพากร
 7. นายบุญเจริญ ศิริเนาวกุล
 8. นายประภาส จงสถิตย์วัฒนา
 9. นายประยุทธ อัครเอกฒาลิน
 10. นายปริญญา ตันตสวัสดิ์
 11. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
 12. นายมงคล รักษาพัชรวงศ์
 13. นายมนตรี กาญจนเดชะ
 14. นายโมไนย ไกรฤกษ์
 15. นางสาววัชรี วีรคเชนทร์
 16. นายวัลลภ สุระกำพลธร
 17. นายวีนัส ลิ่มเจริญ
 18. นายวีระพันธุ์ มุสิกสาร
 19. นายวุฒิพงศ์ อารีกุล
 20. นายศิริวัฒน์ พูนวศิน
 21. นายสมชาย จิตะพันธ์กุล
 22. นายสวัสดิ์ ตันตระรัตน์
 23. นายสินชัย กมลภิวงศ์
 24. นายเสถียร เตรียมล้ำเลิศ
 25. นายอนันต์ ผลเพิ่ม
 26. นายอำนวย สิทธิเจริญชัย

 

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: