ECTI Association

Report - IWAIT 2007


รองศาสตราจารย์ ดร. โกสินทร์ จำนงค์ไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานจัดงาน IWAIT 2007International Workshop on Advanced Image Technology (IWAIT) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพชั้นสูง ซึ่งเริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หลังจากนั้นมีการจัดกันอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลี ผลัดเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ประเทศเจ้าภาพเหล่านี้มีศักยภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพและกราฟฟิกในระดับโลก จึงเป็นการเหมาะสมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว IWAIT ซึ่งจัดขึ้นในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 10 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพและนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ ได้โอกาสนี้

ในการจัดงานดังกล่าว TESA (Thai Embedded Systems Association) เป็นเจ้าภาพหลัก และมี ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ บริษัท Western Digital เป็นผู้สนับสนุน งานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเมอร์เคียวแกรนด์ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม พ.ศ.2550 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย (มจธ) เป็นประธานจัดงาน

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2550 เจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงและประชุมระหว่างกรรมการจัดงานและกรรมการที่ปรึกษา และแขก VIP ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถ.พญาไท กรุงเทพฯ ผลงานวิจัยที่ส่งเข้ามาในงานประชุมวิชาการนี้มีจำนวน 220 บทความ จาก 22 ประเทศ และผ่านการพิจารณาจากกรรมการเป็นจำนวน 177 บทความ
โปรแกรมการประชุมเริ่มจากการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (จุฬาฯ) เรื่อง " Natural Phenomena Visualization by Cellular Neural Learning" และ Mr. Stephen Regourous (MD, Massive Software) เรื่อง "Massive-autonomous character animation for feature films" หลังจากการบรรยายพิเศษ โปรแกรมแยกเป็นการบรรยายผลงานวิจัยขนานกัน 3 ห้อง และมีการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์อีก 3 กลุ่มการประชุมนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ผู้เข้าร่วมประชุมมักไม่ออกไปนอกบริเวณ หลายคนกล่าวว่า "เป็นการประชุมที่นอกจากผู้นำเสนอแล้ว ทุกคนอยู่ในห้องประชุม" และ "เป็นกันเองมาก ไม่เครียด" เป็นต้น ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2550 มีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบคอกเทล ซึ่งมีการนำเสนอการรำไทยของ 4 ภาค และการประกาศเจ้าภาพครั้งต่อไป การประชุมนี้ปิดด้วยพิธีปิดงานซึ่งเริ่มจากคำกล่าวขอบคุณของประธานจัดงานและ จบลงด้วยคำกล่าวขอบคุณของ Prof. Masayuki Nakajima (Tokyo Institute of Technology, Tokyo , Japan) ซึ่งมีฉายาว่า " Mr. IWAIT" เพราะเป็นเสาหลักของการประชุมนี้มาเป็นเวลานาน

การประชุม IWAIT ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ประเทศไต้หวัน

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: