ECTI Association

Report from ECTI-CON 2010

              การประชุม ECTI-CON 2010 ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติของบ้านเมืองซึ่งถึงแม้ว่าทีมงานจัดการประชุมจะมีประสบการณ์ในการจัดการประชุมในระดับนานาชาติมาหลายครั้งหลายหน แต่ครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุมที่เคร่งเครียดกว่าทุกๆ ครั้งที่ผ่านมา ต้องประเมินสถานการณ์นาทีต่อนาที เริ่มตั้งแต่ มีการติดต่อจาก Keynote Speaker หนึ่งสัปดาห์ก่อนวันงาน ว่าจะขอยกเลิก เนื่องจากกังวลในสถานการณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านแจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมประชุม (ถึงแม้ว่าจะจ่ายค่าลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว) มีผู้นำเสนอหลายท่านที่ขอยกเลิกการเดินทาง ซึ่งทางคณะผู้จัดก็ได้ขอให้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอมานำเสนอแทน มีอีเมล์ และโทรศัพท์แนะนำจากหลายๆ ท่านว่าให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อน แม้กระทั่ง ระหว่างงานเลี้ยง Welcome Party ในคืนวันที่ 19 พ.ค.ผมก็ยังได้รับโทรศัพท์แนะนำให้เลื่อนการประชุมออกไป แต่อย่างที่ได้เรียนไปแต่ต้นนะครับว่า ทีมงานเรามีการประเมินกันนาทีต่อนาที แล้วเราก็ตัดสินใจว่า The Show Must Go On เราเตรียมงานกันมาเป็นปี คงจะต้องดำเนินต่อไป ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมงานเสี่ยงนะครับ แต่เราได้ประเมินสถานการณ์แล้ว สุดท้ายทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์ด้วยความเรียบร้อย

 
สำหรับปี 2010 นี้ ECTI-CON ได้รับบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาเกือบ 500 บทความจากประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก การพิจารณาบทความในปีนี้ใช้วิธีการ double-blind คือ ผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ และผู้พิจารณาบทความก็จะไม่ทราบชื่อผู้เขียน ท้ายที่สุด มีบทความ 278 บทความที่ผ่านการพิจารณา และได้รับการรวบรวมใน CD Proceedings และได้ถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลสากล IEEE Xplore
 
ในส่วนของตัวเลขผู้เข้าร่วมการประชุม มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งหมด 318 คน โดยเป็นผู้ลงทะเบียนหน้างานจำนวน 24 คน มี staff/committee จำนวน 40 คน (ในส่วนนี้มีบางท่านที่จ่ายค่าลงทะเบียน เนื่องจากเป็นผู้เขียนบทความด้วย) มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ช่วยงานอีก 37 คน โดยรวมแล้วมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 360 คน
 
ในส่วนของการนำเสนอ จากบทความทั้งหมด 278 บทความ
มีผู้มานำเสนอแบบปากเปล่า 234 บทความ
แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า และ มี VDO presentation 6 บทความ
แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า และ ไม่มี VDO presentation 11 บทความ
ไม่เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีการแจ้ง 27 บทความ
 
                ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ผู้จัดได้เชิญ Keynote Speaker สองท่าน ได้แก่ Prof. Arthur Chiou ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Photonics และ Laser และ Prof. Nigel Lovell ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้ Electronics และ Signal Processing กับปัญหาทางการแพทย์ โดยทั้งสองท่านได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Opxical Trapping & Manipulation for Biomedical Applications และ Wearable and Implantable Bionics: from Managing Chronic Disease to Therapies for Blindness ตามลำดับ ตามที่ได้เรียนไปข้างต้นครับ Prof. Chiou มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์พอสมควร ที่สำคัญคือครอบครัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทางมาประเทศไทย และขอให้ยกเลิกการเดินทาง ทีมงานก็ได้แต่รายงานสถานการณ์ให้อาจารย์เค้าทราบเป็นระยะๆ และท้ายที่สุด อาจารย์เค้าก็เดินทางจากไทเปมาเชียงใหม่ (โชคดีที่มีไฟลต์บินตรง ไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ) แต่อาจารย์เค้าขอบินกลับไทเปทันทีหลังจากบรรยายเสร็จ ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้อาจารย์เค้าได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมการประชุมไม่กี่ท่าน ส่วน Prof. Lovell ไม่ค่อยมีปัญหาครับ เพราะอาจารย์เค้าเคยมาเชียงใหม่ก่อนหน้านี้แล้ว และไม่ค่อยกังวลกับอะไรมากนัก คืนวันที่ 18 พ.ค. อาจารย์เค้ายังพักอยู่ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ อยู่เลย (เครื่องจากซิดนีย์มาถึงกรุงเทพฯ ตอนดึก ไม่มีเครื่องต่อมาเชียงใหม่ในคืนนั้น) เพื่อรอต่อเครื่องมาเชียงใหม่ ทางเราก็ได้แต่บอกอาจารย์เค้าว่าอย่าเข้าไปในเมือง ให้อยู่ใกล้ๆ สนามบินไว้ก่อน ท้ายที่สุด การจัดการกับ Keynote Speaker ทั้งสองท่านก็ผ่านไปด้วยดีครับ
 
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้พิจารณาบทความ และนักศึกษาช่วยงาน ที่ได้ช่วยเหลือให้การจัดการประชุมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณ Keynote Speaker ทั้งสองท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือเรา ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ทำให้ ECTI-CON 2010 เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี
 
พบกันปีหน้า ในการประชุม ECTI-CON 2011 ที่ขอนแก่นครับ
 
รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน
Nipon THEERA-UMPON, Ph.D., SMIEEE
ECTI-CON 2010 General Co-chair and General Secretary
 
myPicCrop.jpg
 


บรรยากาศการลงทะเบียน
 
Welcome Party
 
Welcome Party
 
บรรยากาศระหว่างการประชุม
 
บรรยากาศระหว่างการประชุม
 
 
 
พิธีเปิด
 
 
Keynote Session
 
Banquet Party
 
 
Banquet Party
 
 
 
การมอบประกาศนียบัตร Best Paper Award
Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: