ECTI Association

Report from SASIMI 2010

 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
SASIMI (Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information Technologies) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นในสาขา System Integration of Mixed Information Technologies และสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1) System Design and Design Experiences, Industry Experiences 2) Embedded Software Design, 3) New Design Methodologies (MEMS, Design for Bio, Automobile, Environment, etc.) 4) Design for Manufacturability 5) Behavioral/Logic/Layout Synthesis 6) Test, Verification and Simulation และ 7) Analog and Mixed-Signal Design การประชุมนี้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2532 นับเป็นปีที่ 21 เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดขึ้นทุก 1 ปีครึ่ง ช่วงเวลาจัดประชุมจึงสลับกันระหว่างฤดูใบไม้ร่วง (ราวเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน) กับฤดูใบไม้ผลิ (ราวเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม) ในช่วง 21 ปีนี้มีการจัดงาน SASIMI ในเมืองต่างๆ ในญี่ปุ่นดังนี้ 1989 Osaka, 1990 Kyoto, 1992 Kobe, 1993 Nara, 1995 Nara, 1996 Fukuoka, 1997 Osaka, 1998 Sendai, 2000 Kyoto, 2001 Nara, 2003 Hiroshima, 2004 Kanazawa, 2006 Nagoya, 2007 Sapporo, 2009 Okinawa
ในปีพ.ศ.2532 Dr.Hiroyuki Mizuno ซึ่งต่อมาเป็นรองประธานบริษัทมัตสึชิตะได้เสนอให้ Robert W. Dutton ซึ่งเป็นที่ปรึกษาฯ ให้จัดตั้งการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างนักวิจัยญี่ปุ่นกับนักวิจัยนานาชาติ โดยร่วมมือกับ Prof. Takuo Sugano (ต่อมาประจำที่ University of Tokyo) จัดตั้งและดำเนินการจัดการประชุมโดยพยายามเชิญนักวิจัยจากต่างประเทศมาร่วมประชุม หัวข้อในการประชุมเริ่มต้นจาก Synthesis And Simulation (ซี่งเป็นการเริ่มคำว่า “SASI” ของชื่อการประชุม “SASIMI”) ต่อมาได้เปลี่ยนหัวข้อไปตามสภาพการณ์เป็น “System Integration of Mixed Information Technologies” ซึ่งกลายเป็น “SIMI” ในชื่อปัจจุบัน นับเป็นการประชุมที่คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงและพยายามปรับตนเองให้เข้ากับสมัยและเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ทำให้เห็นถึงการเดินทางของเทคโนโลยี
 
ในการประชุม SASIMI ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดนอกเกาะญี่ปุ่น โดยจัดระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2553 ที่โรงแรม Grand Formosa Regent เมืองไทเป ไต้หวัน โดยการนำของ Prof. Youn-Long Lin (National Tsing Hua Univ., Taiwan)ในปีนี้มีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยและได้รับการพิจารณาให้นำเสนอรวมทั้งสิ้น 73 บทความ การรายงานผลงานวิจัยดังกล่าวใช้วิธีให้ผู้ฟังทุกคนมารวมกัน ผู้รายงานนำเสนอด้วยการรายงานปากเปล่าคนละ 3 นาที โดยใช้สไลด์ 3 แผ่น แล้วแยกย้ายไปประจำโปสเตอร์เพื่อถามตอบโดยให้เวลาในเซสชั่นโปสเตอร์ราว 1 ชั่วโมงครึ่ง นอกจากการนำเสนอในรูปของโปสเตอร์แล้ว มีการนำเสนอของผู้บรรยายรับเชิญและผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ดังนี้
  • Keynote Speeches:
Massoud Pedram (Professor, Univ. of Southern California, USA): “Energy Efficient Enterprise Computing Systems”
Jane Liu (Chair Research Fellow, Institute of Information Science, Academia Sinica, Taiwan): “Workflow Approach to Building User-Centric Automation and Assistive Devices and Systems
  • Invited Talks:
Hideaki Ishihara (General Manager, DENSO, Japan): “Smart Automobiles for Future Ecosystems”
Yao-Wen Chang (Professor, National Taiwan Univ., Taiwan): “Recent Research Development in Mixed-Size Circuit Placement”
Gabriel Loh (AMD, USA): "3D Die-Stacking: Challenges and Opportunities for Computer Architecture"
                ในครั้งต่อไป งานประชุมวิชาการ SASIMI 2012 มีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2555
ภาพที่ 1 พิธีเปิดงาน
 
ภาพที่ 2 การแสดงบนเวทีในงานเลี้ยงรับรอง
ภาพที่ 3 การแจกรางวัลบทความดีเด่น
ภาพที่ 4 งานเลี้ยงรับรอง
ภาพที่ 5 การนำเสนอโดยโปสเตอร์

 

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: