ECTI Association

Report from APSIPA 2010

 

รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ APSIPAAnnual Summit and Conference (Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference)เป็นการประชุมวิชาการที่จัดขึ้นโดยการรวมกลุ่มของนักวิจัยระดับโลกในสาขา Signal Processing and Information Processingในราว ปี พ.ศ.2550 ในการจัดตั้งสมาคม APSIPAและเริ่มจัดการประชุมวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551ที่เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2ของ APSIPAการประชุมนี้มีจุดประสงค์หลักในการรวบรวมผลงานวิจัยในสาขาโดยมุ่งคุณภาพเป็นหลัก ดังนั้น อัตราการรับบทความจึงไม่ค่อยสูงนัก และบทความที่นำเสนอในงานประชุมก็มีคุณภาพดีและทันสมัยมาก
การประชุม APSIPA2010นี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม Biopolisในประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง 14-17ธันวาคม พ.ศ.2553 การประชุมนี้มีบทความวิจัยส่งเข้ามารับการพิจารณาจำนวน 329บทความ แบ่งเป็น บทความปรกติ 205บทความ บทความสำหรับกลุ่มย่อยพิเศษ 85บทความ และบทความนักศึกษา 39บทความ อัตราการรับบทความสำหรับการนำเสนอด้วยปากเปล่าราวร้อยละ 25 (48/205)และราวร้อยละ 60สำหรับบทความแบบโปสเตอร์ ในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการคัดเลือกบทความใช้ผู้อ่านทั้งหมด 332คนและจำนวนผู้อ่านเฉลี่ยต่อบทความราว 2.9คน ในวันเริ่มประชุม มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 389 คน
จำนวนประเทศที่เข้าร่วมประชุม (นับตามสังกัดของผู้แต่งบทความคนแรก) มีจำนวน 19ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น (101)สิงคโปร์ (63) อินเดีย (34)จีน (32) ไต้หวัน (20)ฮ่องกง (11) เกาหลี (11) ไทย (10)ออสเตรเลีย(9) สหรัฐอเมริกา (9)อินโดนีเชีย (6)แคนาดา (4)นิวซีแลนด์ (4)ฯลฯ
การประชุมแบ่งเป็น 5 ห้องประชุมกลุ่มย่อย และแบ่งย่อยเป็น 24แทรก (9oralและ 5 poster) ได้แก่
-         Signal Processing
-         Information Processing
-         Multimedia & Computer graphics
-         Circuit & Systems
-         Communication systems
นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยพิเศษ 14กลุ่ม กลุ่มย่อยโอเวอร์วิว 2 กลุ่ม กลุ่มย่อยนักศึกษา 5กลุ่ม และติวเตอเรียว 6เรื่อง
 
ใน APSIPA 2010มีการบรรยายจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ดังนี้
1.     Upcoming MPEG Standards: HEVC and MMT and their Prospects
Prof. Dr.-Ing. Jörn Ostermann, Leibniz Universität Hannover, Germany
 
2.     Robots and the Human
Prof. Oussama Khatib, Stanford University, USA
              
         
ในจำนวนบทความที่ผ่านการคัดเลือกให้รายงานผลในการประชุม คณะกรรมการได้คัดเลือกบทความดีเด่นดังต่อไปนี้
 
 • Best Oral Paper:
  • Paper #294: Decoding Visual Perception from Human Brain Activity
   Yukiyasu Kamitani
  • Paper #319: Development of Automatic Speech Recognition and Synthesis Technologies to Support Chinese Learners of English: The CUHK Experience
   Helen Meng, Wai-Kit Lo, Alissa M. Harrison, Pauline Lee, Ka-Ho Wong, Wai-Kim Leung and Fanbo Meng
  • Paper #343: Pitfalls in the Dipolar Model of the Neocortical EEG Sources
   Jorge Riera, Takeshi Ogawa, Takakuni Goto, Akira Sumiyoshi, Hiroi Nonaka, Alan Evans and Ryuta Kawashima
Best Poster Paper:
  • Paper # 224: Band-switching SSB Mixer for MB-OFDM Frequency Synthesizer in 90-nm CMOS
   Wen-Hu Zhao, Annamalai Arasu Muthukumaraswamy, Wooi Gan Yeoh and Masaaki Itoh
  • Paper # 256: Adaptive Golomb Code for Joint Geometrically Distributed Data and Its Application in Image Coding
   Jian-Jiun Ding, Soo-Chang Pei, Wei-Yi Wei, Hsin-Hui Chen and Tzu-Heng Lee
  • Paper # 192 Edge-Sensing Prediction-Based Reversible Data Hiding
   Wei-Jen Yang, Kuo-Liang Chung, Wen-Kuang Yu and Hong-Yuan Mark Liao

Best Student Paper:
  • Paper # 276: POSTECH Approaches for Dialog-Based English Conversation Tutoring
   Sungjin Lee, Hyungjong Noh, Jonghoon Lee, Kyusong Lee and Gary Geunbae Lee
  • Paper # 300: Sparseness-Controlled Affine Projection Algorithm for Echo Cancelation
   Lei Liao and Andy W. H. Khong
การประชุม APSIPAในปีหน้า มีกำหนดจัดงานที่เมืองซีอาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-21ตุลาคม พ.ศ.2553
 

รูปที่ 1 ประธานจัดงานกล่าวเปิดงาน
 

รูปที่ 2 วิทยากรกิตติมศักดิ์คนที่ 1
 

รูปที่ 3 บรรยากาศการถามตอบ
 

รูปที่ 4 Panel Discussion
 

รูปที่ 5 วิทยากรกิตติมศักดิ์คนที 2

 

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: