ECTI Association

Report from IWAIT 2011

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
IWAIT (International Workshop on Advanced Image Technology) เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพชั้นสูง, มัลติมีเดีย, คอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ การประชุมวิชาการนี้เวียนกันเป็นเจ้าภาพจัด ในอดีตมีการจัดการประชุมนี้ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ได้แก่  เกาะเจจู เกาหลี (ค.ศ.1998), ชินจู ไต้หวัน (1999), ฟูจิซะวะ ญี่ปุ่น (2000), แดจอน เกาหลี (2001), ฮั้วเหลียน ไต้หวัน (2002), นะงะซะกิ ญี่ปุ่น (2003), สิงคโปร์ (2004), เกาะเจจู เกาหลี (2005), โอกินาวา ญี่ปุ่น (2006), กรุงเทพฯ ไทย (2007), ชินจู ไต้หวัน (2008), โซล เกาหลี (2009) และ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐมาเลเซีย (2010)
ใน IWAIT 2011 ซึ่งเป็นครั้งที่ 14 ของ IWAIT คณะกรรมการจัดงานซึ่งนำโดย Dr. Ir. P.M. Winarno Universitas Multimedia Nusantara จัดการประชุมขึ้นที่ Hotel Santika Premiere กรุงจาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ.2554 ในงานประชุมนี้มีนักวิจัยทั่วโลกส่งบทความวิจัยและได้รับการพิจารณาตอบรับให้รายงานผลในงานประชุมวิชาการนี้และได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 121 บทความ บทความเหล่านี้ส่งมาจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศในเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น (71) เกาหลี (29) อินโดนีเซีย (10) ไทย (4) ไต้หวัน (4) อิรัค (1) ตูนีเซีย (1) และกรีซ (1)
ก่อนหน้าการประชุมหนึ่งวัน คือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2554 มีการประชุมกรรมการกำหนดทิศทางซึ่งมีตัวแทนของประเทศต่าง ๆ อาทิเช่น ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดงานและกำหนดการจัดงานในปีต่อไป (รูปที่ 1)
IWAIT 2011 เริ่มด้วยการกล่าวรายงานของ Dr. Ir. P.M. Winarno ประธานจัดงาน คำกล่าวต้อนรับของ Prof. Yohanes Surya อธิการบดี Universitas Multimedia Nusantara และคำกล่าวเปิดงานของรัฐมนตรี และตามด้วย Keynote speech ในช่วงเช้าของวันประชุมวิชาการทั้งสองวันดังต่อไปนี้
 
8 มกราคม 2554
Prof. Charles M. Falco, University of Arizona
Title: The origin of computerized image analysis
9 มกราคม 25534
Prof. Masayuki Tanimoto, Graduate School of Engineering, Nagoya University, Japan
Title: Free-viewpoint TV: FTV
Prof. Yo-Sung Ho, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)
Title: 3DTV: Technical Challenges for Realistic Experiences
Prof. Marzuki Khalid, Universiti Teknologi Malaysia
Title: Tropical Wood Species Recognition based on Artificial Intelligence
 
หลังจากนั้นเป็นการประชุมวิชาการในรูปของการนำเสนอด้วยการรายงาน 2 ห้องประชุมกลุ่มย่อยและโปสเตอร์ 1 ห้องประชุมกลุ่มย่อย ในช่วงเย็นของวันประชุมวันแรก เจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรอง โดยมีการกล่าวต้อนรับจากประธานจัดงาน ประกาศผลการดำเนินการจัดงาน ประกาศการจัดงานในปีต่อไป และรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมมีการแสดงดนตรีและอังกะลุงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอินโดนีเซีย
งานประชุมวิชาการนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ในปีหน้าที่ กรุงโฮจิมิน ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2555 จัดโดย Hochimin City University of Technology กรุงโฮจิมิน เวียตนาม
 
 
IWAIT2011_board_chairman
รูปที่ 1 บรรยากาศการประชุมกรรมการกำหนดทิศทาง
 
IWAIT2011_audiance_opening
รูปที่ 2 ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
 
IWAIT2011_dance_opening.JPG
รูปที่ 3 การรำในพิธีเปิดงาน
 
IWAIT2011_general_chair
รูปที่ 4 ประธานกล่าวรายงาน
 
IWAIT2011_minister
รูปที่ 5 รัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน
 
IWAIT2011_session1
รูปที่ 6 การประชุมกลุ่มย่อย
 
รูปที่ 7 ดนตรีสดก่อนงานเลี้ยงรับรอง
 
IWAIT2011_Angkalung_lady
รูปที่ 8 สาธิตอังกะลุงในงานเลี้ยงต้อนรับ
 
IWAIT2011_keynote_discussion
รูปที่ 9 การอภิปรายหลังการบรรยายของ Keynote speech โดย Prof. Masaaki Tanimoto

 

Back to E-magazine List
 

ECTI Association
99 M.18 Paholyothin Rd., Klong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND
E-mail: ecti.secretary@gmail.com
Find us on: